مقاله ها

مدیریت مشتری، با CRM پونه خدمات عالی ارائه کنید …

2018-07-03T15:44:43+00:00

مدیریت مشتری زمانی که تعداد مشتریان [...]

مدیریت مشتری، با CRM پونه خدمات عالی ارائه کنید … 2018-07-03T15:44:43+00:00

نرم افزار CRM رایگان و دلایل نیاز کسب و کار ها به نرم افزار CRM رایگان

2018-06-26T17:07:16+00:00

نرم افزار CRM رایگان چیست؟ نرم [...]

نرم افزار CRM رایگان و دلایل نیاز کسب و کار ها به نرم افزار CRM رایگان 2018-06-26T17:07:16+00:00

برندینگ و استفاده از شبکه های اجتماعی برای معرفی برند

2018-06-24T10:05:55+00:00

برندینگ مهم است! اگر می خواهید [...]

برندینگ و استفاده از شبکه های اجتماعی برای معرفی برند 2018-06-24T10:05:55+00:00

تجارت الکترونیک در CRM و علت نیاز شرکت های فعال در زمینه تجارت الکترونیک به CRM

2018-06-20T13:25:13+00:00

تجارت الکترونیک و یا E-commerce ، به [...]

تجارت الکترونیک در CRM و علت نیاز شرکت های فعال در زمینه تجارت الکترونیک به CRM 2018-06-20T13:25:13+00:00

اتوماسیون و بررسی نیاز کسب و کار ها به اتوماسیون ها

2018-06-18T15:49:32+00:00

اتوماسیون یا Automation تركيبي است از [...]

اتوماسیون و بررسی نیاز کسب و کار ها به اتوماسیون ها 2018-06-18T15:49:32+00:00

افزایش فروش و بهترین روش ها برای تبدیل سرنخ فروش به فرصت فروش

2018-06-13T12:41:16+00:00

افزایش فروش در کسب و کار [...]

افزایش فروش و بهترین روش ها برای تبدیل سرنخ فروش به فرصت فروش 2018-06-13T12:41:16+00:00

فرآیند فروش و علت نیاز کسب و کار به خودکار کردن فرآیند فروش

2018-06-10T11:31:09+00:00

فرآیند فروش در کسب و کار [...]

فرآیند فروش و علت نیاز کسب و کار به خودکار کردن فرآیند فروش 2018-06-10T11:31:09+00:00