مقاله ها

مدیریت وظایف و خودکار سازی وظایف فروش در نرم افزار CRM

2018-05-15T15:44:28+04:30

مدیریت وظایف و فرایندی که شما [...]

مدیریت وظایف و خودکار سازی وظایف فروش در نرم افزار CRM 2018-05-15T15:44:28+04:30

افزایش فروش و کسب و کار موثرتر با استفاده از چند تکنولوژی

2018-05-14T10:53:24+04:30

افزایش فروش برای کارآفرینان نیاز به [...]

افزایش فروش و کسب و کار موثرتر با استفاده از چند تکنولوژی 2018-05-14T10:53:24+04:30

مدیر پشتیبانی و چگونگی مدیریت ارتباط با مشتری در برخورد با چالش ها

2018-05-10T12:53:48+04:30

مدیر پشتیبانی (مدیر خدمات مشتری) هستید؟ [...]

مدیر پشتیبانی و چگونگی مدیریت ارتباط با مشتری در برخورد با چالش ها 2018-05-10T12:53:48+04:30

مدیریت ارتباط با مشتری در رابطه با سه مشکل و چالش مشترک مدیران فروش

2018-05-08T13:16:25+04:30

مدیران فروش در کسب و کار [...]

مدیریت ارتباط با مشتری در رابطه با سه مشکل و چالش مشترک مدیران فروش 2018-05-08T13:16:25+04:30